A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Маріупольський професійний аграрний ліцей (МПАЛ)

Права та обов'язки

Права та обов’язки учнів

Учні ліцею мають право на:

 • належні умови навчання за обраною професією;
 • матеріальне забезпечення в період навчання на умовах і в порядку встановленому Кабінетом Міністрів України;
 • навчання професії за індивідуальною програмою;
 • безоплатне користування навчально-виробничою, культурно-спортивною, побутовою базами;
 • матеріальну допомогу;
 • оплату праці під час виробничої практики і практики згідно з законодавством;
 • безоплатне медичне обслуговування, користування засобами лікування, профілактики захворювань та зміцнення здоров’я;
 • щотижневий відпочинок і канікули протягом навчального року та після його закінчення;

Учні ліцею зобов’язані:

 • виконувати вимогу навчальних програм і систем контролю знань, умінь і навичок;
 • відвідувати заняття в тому числі і за індивідуальним графіком;
 • виконувати під час проходження виробничої практики вимоги нормативно-правових актів, які регулюють працю працівників відповідних підприємств, установ і організацій;
 • дотримуватись правил охорони праці та техніки безпеки під час теоретичного і практичного навчання і виробничої практики;
 • бережно ставитися до обладнання, засобів навчання та інвентаря, що використовується в навчально-виробничому і навчально-виховному процесі.

Учням ліцею забороняється:

 • допускати прояви грубості та вульгарності;
 • палити у приміщенні та на території навчального закладу;
 • вживати алкогольні вироби.

З навчального закладу учень може бути відрахований за:

 • власним бажанням; незадовільну успішність, поведінку;
 • невиконання вимог навчального плану;
 • рішенням суду, що вступив в силу;
 • грубі порушення дисципліни, правил внутрішнього розпорядку;
 • перехід  в інші навчальні  заклади.

При відрахуванні учень атестується за досягнутим рівнем.

Рішення про відрахування учнів ліцею приймається педагогічною радою.

Про виключення неповнолітніх повідомляється служба у справах дітей.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора