A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Маріупольський професійний аграрний ліцей (МПАЛ)

Поради читачам

Як вибрати книгу для читання?

Зайшовши до бібліотеки, треба звернутись до її каталогів. В перекладі з грецької «каталог» означає «перелік». Отже, каталог – перелік усіх книг, які є в бібліотеці. Каталог необхідний кожній бібліотеці, він служить посередником між книгою і читачем. Переглядаючи каталог, читач дізнається, чи є в бібліотеці потрібна йому книга, які книги з даної теми є в бібліотеці, які книги конкретного автора можна прочитати в цій бібліотеці.

Переглянь бібліографічні покажчики. Це книги про книги. В них ти знайдеш анотації – короткі розповіді про зміст книги і поради, кому рекомендована дана книга.

В картотеках картки з назвами книг підібрані за окремими темами.

На книжкових виставках ти завжди знайдеш цікаві книги.

Ти можеш сам вибрати книгу з полиць відкритого доступу.

 

Що читати?

Ви часто запитуєте бібліотекаря: «Дайте, будь ласка, почитати щось цікаве». Але різному емоцій-ному стану відповідає різна художня література.

Художнє слово володіє універсальною здатністю пробуджувати уяву, фантазію, переносити в омріяний світ, сприяти інтимному самовираженню через контакт із віртуальним художнім світом.

Тому, якщо ти:

 • прагнеш до емоційної розрядки, то гарна, чуттєва поезія може налаштувати на ліричний лад;
 • хочеш відволіктись від буденних клопотів, то гостросюжетна проза - найкраще читання в такому випадку. Воно скрасить буденність та подарує цілу гаму переживань;
 • хочеш спонукати себе до емоційних роздумів про життя, то зображення людських доль – це читання для тебе;
 • хочеш заповнити свій вільний час, то читання – це змістовне, благородне і приємне проведення дозвілля.

Як працюють з довідковою літературою?

Навіть найрозумніша людина в світі не може пам’ятати великі події сучасного та минулого, численні дати, цифри, факти. Доповнюють пам’ять людини книги, які все знають, словники, довідники, енциклопедії. Ці книги – друзі нашої пам’яті, вони дають відповідь на будь-яке питання. Як же ці книги побудовані? Як ними користуватися в роботі?

Найпростіші з них:

В них зібрані слова, розташовані в алфавітному порядку. Найбільшим попитом користується орфографічний словник. Майже всі ми ним користуємося, коли не знаємо, як писати те чи інше слово. Коли ж вас цікавитиме значення слова та історія його походження – користуйтеся «Тлумачним словником». Словник В.Даля, де автор зібрав 200 000 слів, особливо відомий. Кожне слово тут має пояснення і тлумачення. Цей словник надає велику допомогу при читанні російської дореволюційної літератури, пояснює слова, які нам сьогодні незрозумілі. Читаючи газети та журнали, ви часто зустрічаєтесь зі словами, які прийшли з інших мов народів світу – тут вам допоможе «Словник іншомовних слів». Кожен учень – повинен мати відповідні навички роботи зі словником. Уважно переглядайте передмову до словників, знайомтеся з умовними позначеннями.

Нашим добрим помічником є:

Саме слово взяте з грецької мови і означає: «коло знань». В наш час енциклопедіями називають книги, в яких коротко викладено у певній системі дані про науку, техніку, культуру, природу, мистецтво та ін. В енциклопедіях матеріал розміщено в алфавітному порядку.

 

Як написати реферат?

 1. Визначити тему.
 2. Підібрати літературу: документи, першоджерела; монографії, довідники, збірники; газетні та журнальні матеріали.
 3. Ґрунтовно вивчити літературу.
 4. Скласти первісний варіант плану майбутнього реферату.
 5. Виділити основні питання.
 6. Систематизувати опрацьований матеріал.
 7. Остаточно продумати та уточнити план реферату. Обов’язково включити у план актуальні теми і їх значення.
 8. Написати реферат.
 9. У кінці реферату слід скласти список використаної літератури.

Як читати газету?

 1. Читай газету щодня.
 2. Газети розкажуть тобі про найважливіші події, що відбуваються в нашій країні й у всьому світі.
 3. Перед тим, як почати читати газету, переглянь заголовки всіх статей – це допоможе тобі вибрати в ній найцікавіший матеріал.
 4. Читаючи газету, користуйся картою. Знайди на ній місця, про які прочитав у газеті.
 5. Пояснення незрозумілих слів знайди в словнику, або про їх значення запитай у вчителя, бібліотекаря.
 6. Опрацюй додаткові інформаційні джерела, що стосуються тематики, яка тебе дуже зацікавила.

Як працювати з текстом параграфа?

 1. Уважно прочитай текст параграфа, запитання і завдання до нього.
 2. Знайди в тексті відповіді на поставлені запитання. Виконай усі завдання.
 3. Запам’ятай усі терміни і поняття.
 4. Склади план своєї розповіді.
 5. Перекажи зміст тексту відповідно до складеного плану, використовуючи у своїй розповіді нові терміни, поняття.

Як користуватися навчальною, довідковою та додатковою літературою?

 1. Використовуючи навчальну, довідкову і додаткову літературу, уточніть, що саме вас цікавить.
 2. Подумайте, де найбільша можливість одержати відповідь на запитання, що вас цікавить: у підручнику, у довіднику чи додатковій літературі.
 3. Насамперед використайте підручник, потім – довідник, а тоді – додаткову літературу.
 4. Відкриваючи книжку, спочатку прочитайте зміст і покажчик термінів, назв.

Залежно від мети використайте такі види читання:

 • читання – перегляд, коли книжку переглядають швидко, зупиняючись на окремих сторінках;
 • вибіркове читання або повне, коли читають не весь текст, а тільки потрібні місця; читання з різних видів записів прочитаного.
 1. Відшукавши у книзі потрібний розділ, параграф чи сторінку, не обмежуйтеся побіжним поглядом, а випишіть потрібну для себе інформацію, виділіть основне, складіть план прочитаного.

Як працювати над тематичними виписками:

1.Вибрати з тексту необхідний матеріал і виписати його на картки у вигляді цитати в такій послідовності: цитата, прізвище та ініціали автора твору, назва твору, видавництво, рік і місце видання, розділ книги чи том, сторінка.
2.Якщо з цієї сторінки беруться ще цитати, то посилання на джерело робиться так: «Так само». Коли ж цитата береться з іншої сторінки книжки, то пишеться: «Так само» й вказується сторінка.
3.Чужі слова потрібно наводити з абсолютною точністю, не вириваючи їх з контексту.
4.Якщо під час цитування доводиться робити.
5.пропуск окремих слів, то в цитаті замість пропущених слів ставиться три крапки (...).
6. Цитати у вигляді самостійного речення оформляються за' правилами пунктуації при прямій мові.
7.Якщо цитата є складовою частиною думки того, хто пише, то вона береться в лапки і пишеться з малої букви.
8.На полях перед цитатою або у верхній частині доцільно давати її короткий заголовок, тобто одним чи кількома словами передати основний зміст цитованого тексту.

Як читати науково-пізнавальну літературу

1.Необхідно уважно проглянути книгу (починати слід із титульного аркушу), ознайомитися зі змістом книги, зрозуміти, з яких розділів вона складається, у якій послідовності розташовується матеріал, які є ілюстрації.
2.Слід уважно прочитати анотацію, передмову, вступ, післямову, висновки; це допоможе краще зрозуміти зміст, призначення і мету книжки, отримати пораду, як треба читати книгу.
3.Ознайомитися безпосередньо з основним текстом.
4.Читати треба досить уважно, вдумливо, по частинах
5.Необхідно робити виписки, записи незрозумілих слів.
6.Після кожного розділу необхідно спитати себе, чи все зрозуміло, що треба перечитати ще раз.
7.Записати всі відповіді про прочитану книжку в «Читацький щоденник».

 

Як працювати з підручником?

 1. Прочитай увесь заданий текст, глибоко вдумуючись у його зміст. Пам’ятай, що читання підручника без напруження думки – марна трата часу.
 2. Працюй завжди з ручкою або олівцем в руках. Засвоєнню допоможуть схематичні малюнки й записи.
 3. Поділи в думці текст на частини і знайди основну думку.
 4. Читаючи текст, пов’язуй його з часом, картою, графіками, схемами підручника. Пам’ятай, що без хронології та карти немає історії.
 5. Порівнюй, зіставляй вивчений матеріал, факти, явища з іншими.
 6. Складай короткий усний (письмовий) план прочитаного. Коли такий план подано вчителем, то вивчай матеріал за планом.
 7. Намагайся в тексті знайти відповідь на кожне запитання, наведене в кінці параграфа.
 8. Привчай себе до самоконтролю: обов’язково перекажи вголос або про себе заданий матеріал, спочатку частинами, а потім – у цілому весь параграф. Роби це так, щоб словам було тісно, а думкам – просторо.
 9. Виконуй завжди домашні завдання.
 10. Долай труднощі, а не тікай від них. Працюй систематично і наполегливо над книжкою.

Правила користування бібліотекою.

1.Вибрані для читання книжки можна тримати вдома не більше 15 днів.
2.Якщо в тебе змінилася адреса — повідом бібліотекаря. А якщо ти від'їжджаєш назавжди, то обов'язково поверни всі бібліотечні книжки.
3.Тому, хто випадково загубив бібліотечну книжку, — потрібно прийти до бібліотеки і розказати про це. Бібліотекар завжди допоможе тобі. Підкаже, яку книжку можна принести замість загубленої.
4.А почитати журнали або книги, які є в бібліотеці в одному примірнику, можна лише в бібліот
еці.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора